Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61124
Title: Phương pháp lượng giác trong bất đẳng thức và bất phương trình đại số : Luận văn ThS. Toán học: 604601
Authors: Đoàn, Thị Phương
Keywords: Bất đẳng thức (Toán học);Bất phương trình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Thông thường, một số bất đẳng thức hay bất phương trình đại số phức tạp có thể được đơn giản hóa bằng cách sử dụng phương pháp lượng giác. Đó là nhờ các tính chất đặc thù của hàm lượng giác mà các hàm khác không thể có, như công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng, công thức nhân đôi, nhân ba… Khi ta đặt được phép thế khéo thì độ khó của bài toán có thể giảm đi nhiều, ta có thể dễ dàng giải được bài toán.
Description: 61 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61124
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003632.pdf
  • Description : 
  • Size : 366.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.