Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61126
Title: Sóng mặt Rayleigh với điều kiện biên trở kháng : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401
Authors: Nguyễn, Quỳnh Xuân
Keywords: Cơ học vật rắn;Sóng bề mặt
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Bài toán truyền sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi đẳng hướng chịu điều kiện biên trở kháng được Godoy và cộng sự [Wave Motion 49(2012), 585-594]. nghiên cứu gần đây. Các tác giả đã tìm ra phương trình tán sắc và chứng minh được sự tồn tại và duy nhất của sóng. Mặc dù vậy, công thức của vận tốc sóng vẫn chưa được tìm ra.
Description: 38 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61126
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003634.pdf
  • Description : 
  • Size : 353.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.