Thực trạng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong các hộ gia đình ở ngoại thành Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hữu Hòa - huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61144Thực trạng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong các hộ gia đình ở ngoại thành Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hữu Hòa - huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61144