Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61146
Title: Tiếp nhận dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh nhân nội trú hiện nay tại Bệnh viện K cơ sở 1 Quán Sứ - Hà Nội : Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103
Authors: Quản, Đức Doanh
Keywords: Bệnh nhân bệnh viện;Dịch vụ y tế cộng đồng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Đề tài nghiên cứu với mục đích làm sáng tỏ thực trạng tiếp cân và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh nhân nội trú có thẻ bảo hiểm y tế trong bệnh viện K cũng như các yếu tố tác động ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh. Trên cơ sở đó chỉ ra các mặt tích cực và hạn chế trong công tác phục vụ khám chữa bệnh của bệnh viện và một số yếu tố chi phối đến việc tiếp cận khám chữa bệnh của người bệnh.
Description: 110 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61146
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005074.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.