Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61149
Title: Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn thể loại :Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 60 22 01
Authors: Nguyễn, Huy Hoàng
Keywords: Văn học Việt Nam;Lịch sử và phê bình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Khẳng định đóng góp to lớn của Ngô Tất Tố cho Văn học Việt nam đầu thế kỷ XX với tư cách một nhà văn, nhà báo: Nghiên cứu Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố, chúng tôi góp phần làm sáng tỏ tư tưởng tiến bộ và quan niệm của ông về nghề báo và viết văn, qua đó khẳng định tài năng của ông trên lĩnh vực báo chí, đồng thời khẳng định lại vị trí của Văn tiểu phẩm trong toàn bộ sự nghiệp văn chương của ông. - Đánh giá Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn loại hình: có thể khẳng định Văn tiểu phẩm là một loại hình văn chương sinh ra trong môi trường báo chí. Đây cũng là một trong những thể loại cho thấy sự kết hợp một cách sinh động những tính chất của văn học và báo chí trong quá trình phản ánh hiện thực đờì sống.
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61149
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005076.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.