Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61153
Title: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra đối với Y tá, Điều dưỡng viên cho người cao tuổi tại Nhật Bản hiện nay : Luận văn ThS. Khu vực học và văn hoá học: 603106
Authors: Lê, Thị Hồng
Keywords: Người cao tuổi;Chính sách xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Các vấn đề về người già đã khiến cho nền kinh tế Nhật Bản bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tăng trưởng chậm và hầu như không còn khả năng quay lại giai đoạn phát triển thần kì như trước. Trong bối cảnh này, chính phủ Nhật Bản buộc phải đưa ra các chính sách phúc lợi hỗ trợ người già một cách hợp lí, đặc biệt về nguồn nhân lực đáp ứng hệ thống y tế để họ được chăm sóc và một số có thể tiếp tục làm việc cống hiến cho xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu, hiện trạng già hóa của xã hội Nhật Bản, những hệ lụy bởi vấn đề này và các chính sách phúc lợi xã hội cơ bản mà chính phủ Nhật Bản thực hiện được làm rõ, đặc biệt liên quan đến sự phát triển mang tính mở rộng của lực lượng lao động trong ngành điều dưỡng cùng những vấn đề xã hội phát sinh trong tiến trình phát triển này. Từ đó, người viết trình bày, phân tích, so sánh và rút ra phương hướng giải quyết đã – đang và có khả năng được thực hiện cũng như những mặt hạn chế từ chính những chính sách được đưa ra của Nhật Bản để các nước có cơ cấu dân số già (hoặc đang tiến tới như Việt Nam), thu được nhiều bài học kinh nghiệm nhằm hướng đến sự hoàn thiện trong chính sách xã hội đồng thời giảm nhẹ những ảnh hưởng tiêu cực do quá trình già hóa dân số đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới.
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61153
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005079.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.