Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61155
Title: Quảng bá du lịch Ninh Bình dưới góc nhìn của báo chí địa phương và báo chí Trung ương : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201
Authors: Nguyễn, Thị Lý
Keywords: Báo chí và tuyên truyền;Du lịch
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Với số lượng 330 tin bài viết về du lịch Ninh Bình trên 4 cơ quan báo chí khảo sát (báo in và báo điện tử Ninh Bình, báo in và báo điện tử Du lịch, báo điện tử Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, báo điện tử Vnexpress), có thể thấy rằng đây là số lượng vẫn còn ít so với nhu cầu thông tin về du lịch Ninh Bình của công chúng. So sánh tần xuất tin bài báo trung ương ít hơn nhiều so với báo Ninh Bình. Thế nhưng đánh giá của công chúng thì các báo trung ương lại có hiệu quả hơn khi quảng bá du lịch Ninh Bình.
Description: 141 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61155
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005080.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.