Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61156
Title: Tạo dựng việc làm cho người lao động tự do nông thôn nhập cư vào đô thị (Nghiên cứu trường hợp tại khu nhà tạm chân cầu Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) :Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103
Authors: Nguyễn, Quỳnh Chi
Keywords: Người lao động;Việc làm
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Đề tài nghiên cứu với mục đích làm sáng rõ thực trạng tạo dựng việc làm cho người lao động tự do nông thôn nhập cư vào Hà Nội trong khu nhà tạm chân cầu Long Biên. Trên cơ sở đó, đề xuất một vài biện pháp hỗ trợ tạo dựng việc làm cho nhóm xã hội này để cuộc sống của họ được ổn định hơn.
Description: 128 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61156
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005081.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.