Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Quỳnh Chi-
dc.date.accessioned2018-01-16T08:06:23Z-
dc.date.available2018-01-16T08:06:23Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61156-
dc.description128 tr.en_US
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu với mục đích làm sáng rõ thực trạng tạo dựng việc làm cho người lao động tự do nông thôn nhập cư vào Hà Nội trong khu nhà tạm chân cầu Long Biên. Trên cơ sở đó, đề xuất một vài biện pháp hỗ trợ tạo dựng việc làm cho nhóm xã hội này để cuộc sống của họ được ổn định hơn.en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectNgười lao độngen_US
dc.subjectViệc làmen_US
dc.titleTạo dựng việc làm cho người lao động tự do nông thôn nhập cư vào đô thị (Nghiên cứu trường hợp tại khu nhà tạm chân cầu Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) :Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005081.pdf
  • Size : 3,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Quỳnh Chi-
  dc.date.accessioned2018-01-16T08:06:23Z-
  dc.date.available2018-01-16T08:06:23Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61156-
  dc.description128 tr.en_US
  dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu với mục đích làm sáng rõ thực trạng tạo dựng việc làm cho người lao động tự do nông thôn nhập cư vào Hà Nội trong khu nhà tạm chân cầu Long Biên. Trên cơ sở đó, đề xuất một vài biện pháp hỗ trợ tạo dựng việc làm cho nhóm xã hội này để cuộc sống của họ được ổn định hơn.en_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
  dc.subjectNgười lao độngen_US
  dc.subjectViệc làmen_US
  dc.titleTạo dựng việc làm cho người lao động tự do nông thôn nhập cư vào đô thị (Nghiên cứu trường hợp tại khu nhà tạm chân cầu Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) :Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005081.pdf
  • Size : 3,24 MB

  • Format : Adobe PDF