Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61158
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hà Phương-
dc.date.accessioned2018-01-16T08:09:39Z-
dc.date.available2018-01-16T08:09:39Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61158-
dc.description116 tr.en_US
dc.description.abstractBám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, Luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là vai trò Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện trong hệ thống phát thanh - truyền hình hiện nay – Một vấn đề quan trọng nâng cao hoạt động của hệ thống truyền thanh- truyền hình cấp huyện, từ đó góp phần nâng cao hoạt động truyền thông trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình.en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectThư viện khoa họcen_US
dc.subjectThông tin thư việnen_US
dc.titleHoạt động thông tin thư viện tại Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005082.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.