Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61159Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61159