Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61160
Title: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non B xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Nguyễn, Thu Hường
Keywords: Kỹ năng sống;Giáo dục mầm non
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: Luận văn đã tổng quan một số vấn đề lí luận về quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non, trong đó nêu rõ nội dung quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non B xã Tứ Hiệp bao gồm: - Lập kế hoạch, đặc biệt chú ý đến kế hoạch của ban giám hiệu có phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; - Tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện; - Đồng thời thường xuyên kiểm tra đánh giá để nắm bắt tình hình, từ đó đề ra những biện pháp quản lý phù hợp nhất với nhà trường.
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61160
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002947.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.