Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hường-
dc.date.accessioned2018-01-16T08:17:31Z-
dc.date.available2018-01-16T08:17:31Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61160-
dc.description104 tr.en_US
dc.description.abstractLuận văn đã tổng quan một số vấn đề lí luận về quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non, trong đó nêu rõ nội dung quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non B xã Tứ Hiệp bao gồm: - Lập kế hoạch, đặc biệt chú ý đến kế hoạch của ban giám hiệu có phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; - Tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện; - Đồng thời thường xuyên kiểm tra đánh giá để nắm bắt tình hình, từ đó đề ra những biện pháp quản lý phù hợp nhất với nhà trường.en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Giáo Dụcen_US
dc.subjectKỹ năng sốngen_US
dc.subjectGiáo dục mầm nonen_US
dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non B xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002947.pdf
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hường-
  dc.date.accessioned2018-01-16T08:17:31Z-
  dc.date.available2018-01-16T08:17:31Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61160-
  dc.description104 tr.en_US
  dc.description.abstractLuận văn đã tổng quan một số vấn đề lí luận về quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non, trong đó nêu rõ nội dung quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non B xã Tứ Hiệp bao gồm: - Lập kế hoạch, đặc biệt chú ý đến kế hoạch của ban giám hiệu có phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; - Tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện; - Đồng thời thường xuyên kiểm tra đánh giá để nắm bắt tình hình, từ đó đề ra những biện pháp quản lý phù hợp nhất với nhà trường.en_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học Giáo Dụcen_US
  dc.subjectKỹ năng sốngen_US
  dc.subjectGiáo dục mầm nonen_US
  dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non B xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002947.pdf
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF