Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61183
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Đầu tư xây dựng;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Xác định được khung phân tích về quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN - Đánh giá được thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB nội ngành từ NSNN tại KBNN Hà Nội - Đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB nội ngành từ NSNN tại KBNN Hà Nội.
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61183
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008791.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.