Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61184
Title: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Đỗ, Thị Hoài Vân
Keywords: Ngân hàng;Thẻ tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa được những kiến thức căn bản về thẻ thanh toán, sự cần thiết, các chỉ tiêu đánh giá cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng thương mại. Tác giả đã mô tả và đánh giá khá chi tiết tình hình phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Vietcombank Ninh Bình trên các mặt: sản phẩm, hạ tầng dịch vụ, doanh số, thu nhập trong mối quan hệ so sánh tăng trưởng theo thời gian và theo tỷ trọng trong toàn bộ hoạt động của chi nhánh, qua đó thấy được sự phát triển của dịch vụ này trong những năm vừa qua. Luận văn đã đề cập 6 nhóm giải pháp tập trung vào các hoạt động của chi nhánh trong lĩnh vực dịch vụ thẻ của đơn vị trên cơ sở định hướng tổng quát của chi nhánh trong giai đoạn tới.
Description: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61184
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008792.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.