Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61185
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Lê, Đức Quang
Keywords: Vốn lưu động;Quản lý tài chính
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Cung cấp khung lý thuyết về vốn lưu động - Phân tích được tình hình thực tế tại công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC - Đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình của công ty
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61185
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008793.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.