Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61186
Title: Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Thiết bị y tế Đông Á : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Đặng, Hương Trang
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Hệ thống hóa những cơ sở lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực; Phân tích, đánh giá hiện trạng công tác quản trị nguồn nhân lực hiện nay ở Công ty Đông Á; Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị mang tính khả thi để tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Đông Á.
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61186
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008794.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.