Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61187
Title: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Ngân hàng;Khía cạnh kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo lãnh ngân hàng, phân tích thực trạng phát triển DVBL tại BIDV Cầu Giấy trong giai đoạn 2013 – T3/2017, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển DVBL tại Chi nhánh. Tác giả cũng nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến những hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển DVBL tại BIDV Cầu Giấy. Trong những giải pháp tác giả đưa ra, một số giải pháp mang tính cấp thiết có thể triển khai ngay, nhưng có những giải pháp mang tính chất dài hạn, cần có kế hoạch và chiến lược phát triển cụ thể.
Description: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61187
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008795.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.