Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61188
Title: Định giá ngân hàng phục vụ hoạt động mua bán sáp nhập một số ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Nguyễn, Thái Lan Hoa,
Keywords: Ngân hàng thương mại;Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Về khung lý thuyết: Luận văn khái quát và hệ thống những nội dung chủ yếu của vấn đề mua bán sáp nhập., định giá doanh nghiệp phục vụ cho việc mua bán , sáp nhập. Khung lý thuyết chủ yếu tập trung vào các phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền, phương pháp so sánh doanh nghiệp tương đương và phương pháp so sánh giao dịch mua bán tương đương. - Luận văn đã vận dụng các phương pháp định giá được đề xuất vào định giá một ngân hàng cụ thể (ACB), đưa ra kết quả và có những nhận xét ban đầu về mức độ tương đương của các phương pháp
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61188
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008796.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.