Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61189
Title: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Đinh, Thị Hường
Keywords: Bảo vệ môi trường;Môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: + Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện. + Phương pháp nghiên cứu phù hợp. + Luận văn đã phân tích chi tiết và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và môi trường tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. + Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61189
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008797.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.