Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61190
Title: Mở rộng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Đỗ, Thị Tuyết Nga
Keywords: Vốn ngân hàng;Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. - Đã phân tích thực trạng bức tranh toàn cảnh về hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam-CN Thanh Hoá thời gian qua trên các khía cạnh: danh mục sản phẩm, quy mô và tốc độ tăng trưởng, cơ cấu, sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn . - Đề xuất được 8 giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam-CN Thanh Hoá thời gian tới.
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61190
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008798.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.