Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61191
Title: Phân tích hiệu quả quản lý tài sản tại Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn Tân Cơ: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Tài sản;Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Tổng quan được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả quản lý tài sản tại doanh nghiệp. - Đánh giá được thực trạng hiệu quả quản lý tài sản tại Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn Tân Cơ trong giai đoạn 2014-2016. - Đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tại Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn Tân Cơ
Description: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61191
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008799.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.