Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61199
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vật tư và Vận tải – ITASCO : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Phạm, Nhật Linh
Keywords: Tài chính;Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Cung cấp khung lý thuyết về vốn lưu động - Phân tích được tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Vật tư và Vận tải – ITASCO. - Đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình của công ty.
Description: 87 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61199
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008807.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.