Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61200
Title: Tuyển dụng nhân lực tại công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc: Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Lê, Minh Thắng
Keywords: Tuyển dụng nhân sự;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về quản trị nhân lưc, tuyển dụng nhân lực - Phân tích đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực của Công ty CNTT Điện lực miền Bắc - Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tồn tại và nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty CNTT Điện lực miền Bắc.
Description: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61200
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008808.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.