Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61201
Title: Năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội: Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Nguyễn, Quốc Hà
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng;Dịch vụ khách hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã hình thành một khung lý luân cơ bản về năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt và kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng trong và ngoài nước. Luận văn đã trình bày về phương pháp nghiên cứu thị trường và thực trạng năng lực canh tranh dịch vụ thẻ của ngân hàng Techcombank tại địa bàn Hà Nội thông qua dữ liệu thứ cấp của ngân hàng và dữ liệu sơ cấp từ việc khảo sát. Luận văn cũng đã chỉ ra những kết luận và phát hiện qua việc nghiên cứu, trình bày rõ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng Techcombank trong thời gian tới.
Description: 126 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61201
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008809.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.