Mô phỏng, tính toán lý thuyết, tối ưu cấu hình theo nguyên tắc khép kín mạch từ và dãy tích hợp cảm biến từ-điện cấu trúc micro - nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện NaNo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61242Mô phỏng, tính toán lý thuyết, tối ưu cấu hình theo nguyên tắc khép kín mạch từ và dãy tích hợp cảm biến từ-điện cấu trúc micro - nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện NaNo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61242