Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61242
Title: Mô phỏng, tính toán lý thuyết, tối ưu cấu hình theo nguyên tắc khép kín mạch từ và dãy tích hợp cảm biến từ-điện cấu trúc micro - nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện NaNo
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Công nghệ nano;Cảm biến điện từ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học đã đưa ra được tham số để tối ưu hóa cho cấu hình cảm biến. Luận văn đã đi sâu vào việc nghiên cứu ảnh hưởng của trường khử từ lên cảm ứng từ của vật liệu qua đó ảnh hưởng đến tín hiệu lối ra của cảm biến.
Description: 55 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61242
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008840.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.