Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61243
Title: Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên biểu đồ tuần tự : Luận án TS. Máy tính: 624801
Authors: Lê, Chí Luận
Keywords: Phần mềm ứng dụng;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Đề xuất một phương pháp hoàn chỉnh nhằm tự động sinh mô hình và kiểm chứng từng phần cho các thiết kế phần mềm được đặc tả bằng biểu đồ tuần tự UML 2.0. Ý tưởng chính của phương pháp này là tự động sinh mô hình đặc tả chí nh xác hành vi của các biểu đồ tuần tự biểu diễn dưới dạng các máy hữu hạn trạng thái được gán nhãn (LTSs). Các mô hình này cùng với thuộc tính được kiểm chứng (chỉ cho các thuộc tính an toàn) sẽ được cung cấp cho phương pháp kiểm chứng giả định – đảm bảo nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của hệ thống mà không cần ghép nối các mô hình của các thành phần lại với nhau. Bằng cách áp dụng phương pháp kiểm chứng này, bài toán bùng nổ không gian trạng thái hứa hẹn được giải quyết. Một công cụ hỗ trợ cũng đã được cài đặt và thực nghiệm với một số ví dụ điển hình nhằm minh chứng cho tính đúng đắn và tính hiệu quả của phương pháp đề xuất.
Description: 134 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61243
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008841.pdf
  • Description : 
  • Size : 59.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.