Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61244
Title: Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201
Authors: Nguyễn, Cao Thế
Keywords: Hệ thống Quản lý thông tin;Người dùng Web
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Trình bày khái niệm, thành phần, phân loại hệ thống thông tin dựa trên web Tổng quan về đo lường sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web Tìm hiểu công cụ thường sử dụng để đo lường Thực nghiệm đo lường sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web.
Description: 44 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61244
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008842.pdf
  • Description : 
  • Size : 964.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.