Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61245
Title: Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802
Authors: Vũ, Thị Thu Hương
Keywords: Phân cụm mờ;Ứng dụng phương pháp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Nắm bắt các khái niệm liên quan đến khai phá dữ liệu, phân cụm dữ liệu Phân tích một số phương pháp phân cụm dữ liệu như: phương pháp phân cụm phân hoạch, phương pháp phân cụm phân cấp, phương pháp tiếp cận dựa trên mật độ, phương pháp phân cụm dựa trên lưới và phương pháp phân cụm dựa trên mô hình
Description: 54 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61245
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008843.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.