Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61246
Title: Tìm hiểu và ứng dụng kiến trúc Enterprise Service Bus nhằm tăng cường hiệu quả tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin tại Ngân hàng Nhà nước: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802
Authors: Nguyễn, Phụ Thái Dũng
Keywords: Hệ thống thông tin;Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Nội dung luận văn thạc sĩ tập trung vào nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kiến trúc ESB và áp dụng ESB thành công tại Cục Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả tích hợp các hệ thống thông tin.
Description: 47 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61246
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008844.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.