Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61247
Title: Dự đoán tương tác giữa các Protein dựa trên thuật toán Deep Learning: Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Authors: Đặng, Quốc Hùng
Keywords: Thuật toán;Dự đoán tương tác
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Luận văn đã nghiên cứu tổng quan về bài toán tương tác protein cũng như khái quát các kiến thức cơ bản của kỹ thuật học sâu, đồng thời xây dựng mô hình dự đoán tương tác protein sử dụng mạng nơ ron tích chập. Mô hình được đánh giá thông qua phép kiểm định chéo với k = 10 và sử dụng độ đo AUC. Mô hình đạt được kết quả tương đối tốt với độ chính xác 0.89.
Description: 38 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61247
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008845.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.