Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61249
Title: Chuyển ngữ động từ tiếng Nhật sang tiếng Việt: Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Authors: Trần, Thị Thu Huyền
Keywords: Ngôn ngữ lập trình;Chuyển ngữ tự động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: - Tìm hiểu tổng quan về hệ thống dịch máy, dịch máy thống kê và mô hình chuyển ngữ không giám sát cùng hệ thống mã nguồn mở Moses – một cách tiếp cận thống kê cho hệ thống dịch máy. - Đưa mô hình chuyển ngữ không giám sát tích hợp với hệ thống dịch để đưa ra kết quả dịch chính xác và tối ưu hơn, - Áp dụng hệ thống dịch và mô hình chuyển ngữ không giám sát cho cặp ngôn ngữ Nhật – Việt. Đây là hướng nghiên cứu về chuyển ngữ cho cặp ngôn ngữ mới mà từ trước đến nay chưa có nghiên cứu nào được thực nghiệm.
Description: 41 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61249
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008847.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.