Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61307
Title: Pháp luật kiểm soát cho vay bằng thế chấp tài sản ở các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Keywords: Luật kinh tế;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm soát cho vay bằng thế chấp tài sản tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên cơ sở đó đánh giá toàn diện các quy định pháp luật về kiểm soát hoạt động cho vay bằng thế chấp tài sản tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay thông qua thực tiễn thực hiện. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát hoạt động cho vay bằng thế chấp tài sản tại các ngân hàng thương mại cổ phần.
Description: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61307
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008872.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.