Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61325
Title: Áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội – Qua thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Trần, Huy Long
Keywords: Tòa án sơ thẩm;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới, rất phức tạp, nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Nghệ An thực hiện. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn hiện nay.
Description: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61325
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008890.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.