Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61758
Title: Tổ chức và bảo quản tài liệu : giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Thư viện-Thông tin
Authors: Nguyễn, Tiến Hiển
Keywords: Bảo quản tài liệu;Giáo trình;Thư viện học;Tổ chức tài liệu
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Description: 207 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61758
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G2_26699.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.