Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61823
Title: Thiết kế hệ thống thu nhận tín hiệu điện tâm đồ trong thời gian thực dựa trên giao tiếp âm thanh - soundcard tích hợp trong máy tính
Authors: Dương, Trọng Lượng
Nguyễn, Đức Thuận
Nguyễn, Thái Hà
Trịnh, Quang Đức
Phí, Ngọc Tú
Nguyễn, Phan Kiên
Keywords: Thu nhận tín hiệu ECG;điều chế;tín hiệu ECG;giao tiếp âm thanh;phần mềm Matlab
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30;Số 2
Abstract: Bài báo này trình bày nghiên cứu, thiết kế hệ thống thu nhận tín hiệu điện tâm đồ (ECG) trong thời gian thực dựa trên giao tiếp âm thanh-soundcard tích hợp sẵn trong máy tính. Với mục đích phát triển một công cụ đo tín hiệu ECG thuận tiện trong việc thu thập, xử lý và phân tích, phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên và cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích chẩn đoán bệnh dựa trên tín hiệu sinh học từ cơ thể người. Bên cạnh đó, để chế tạo một thiết bị đo tín hiệu ECG với chi phí thấp, thiết kế này đã sử dụng phương pháp điều chế tần số cho tín hiệu ECG để tương thích với tất cả các loại soundcard tích hợp trên máy tính. Dải tần số hoạt động của hệ thống này cho phép thu nhận và xử lý tín hiệu ECG có tần số và biên độ nằm trong khoảng 0 đến 100Hz và 300mV đến 3mV tương ứng. Để hiển thị, lưu trữ và phân tích dữ liệu tín hiệu ECG trên máy tính, các tác giả sử dụng phần mềm Matlab phiên bản 2013. Hệ thống được thử nghiệm đo tín hiệu điện tâm đồ từ một vài người tình nguyện sử dụng trình 3 điện cực.
Description: tr. 40-46
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61823
ISSN: 2588-1140
Language: other
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(10).pdf
  • Description : 
  • Size : 451.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.