Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61842
Title: Huy động vốn PPP cho các dự án đầu tư công phát triển đô thị Hà Nội
Authors: Nguyễn, Văn Định
Keywords: Huy động vốn PPP;Dự án đầu tư công;Phát triển đô thị Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Tạp chí Xây dựng
Abstract: Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ nhu cầu phát triển hệ thống đô thị vệ tinh gồm 5 đô thị là Hoà Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. "Các đô thị vệ tinh được phát triển hoàn chỉnh đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật đến hạ tầng xã hội một cách độc lập và hỗ trợ, giảm tải một số chức năng cho đô thị trung tâm như: công nghiệp, công nghê cao, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, đầu mối hạ tầng kỹ thuật diện rộng..."
Description: Tạp chí Xây dựng, số 85+86, 2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61842
Appears in Collections:IS - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Huy động vốn PPP cho các dự án đầu tư công phát triển đô thị Hà Nội.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.