Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61844
Title: Tác động của nhân tố học tập của tổ chức tới kết quả kinh doanh: nghiên cứu tại tập đoàn VT
Authors: Phạm, Thị Liên
Bùi, Quang Tuyến
Keywords: Kết quả kinh doanh;Học tập của tổ chức;Tính hệ thống
Issue Date: 2017-01
Publisher: Kinh tế & phát triển
Series/Report no.: ;Số 235 (II) tháng 1/2017
Abstract: Nghiên cứu này tập trung đánh giá tác động của nguồn nhân tố học tập của tổ chức tới kết quả kinh doanh của danh nghiệp. Kết quả phân tích từ 202 cán bộ lãnh đạo các đơn vị kinh doanh của VT cho thấy trong 4 nhân tố của tổ chức, có hai nhóm nhân tổ ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh là "tính hệ thống" và "chuyển giao và tích hợp tri thức". Hai nhân tố còn lại là "cam kết của lãnh đạo về học tập", "văn hoá mở và chấp nhận thử nghiệm" không cho thấy ảnh hưởng rõ ràng tới kết quả kinh doanh. Dựa vào kết quả phân tích, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị cho các danh nghiệp nhằm cải thiện kết quả kinh doanh thông qua việc học tập của tổ chức.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61844
Language: other
Appears in Collections:IS - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tác động của nhân tố học tập của tổ chức tới kết quả kinh doanh - nghiên cứu tại tập đoàn VT.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.