Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61847
Title: HealthDL - Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớn
Authors: Phan, Tân
Trần, Việt Trung
Nguyễn, Hữu Đức
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Cơ sở dữ liệu phân tán;Dịch tễ học;Dữ liệu lớn;Thời gian thực
Issue Date: 2017-06-30
Publisher: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Abstract: Hiện nay, ứng dụng công nghệ lưu trữ lớn, khai phá dữ liệu trong lĩnh vực y tế để chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh nhằm can thiệp nâng cao tình trạng sức khỏe con người là hướng nghiên cứu có nhu cầu thực tiễn. Trong nghiên cứu này, các tác giả giới thiệu HealthDL - Một hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu y tế. HealthDL có kiến trúc phân tán, xây dựng từ các thành phần khả mở cho dữ liệu lớn, gia tăng liên tục theo thời gian thực. Hệ thống tối ưu cho dữ liệu nhận về từ các thiết bị y sinh và dữ liệu thông tin lịch sử bệnh án đến từ hàng triệu thiết bị phân tán về mặt địa lý. Các thử nghiệm, đánh giá trên hệ thống thực bằng các công cụ đánh giá tiêu chuẩn với dữ liệu mô phỏng cho kết quả tốt.
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 18(7) 7.2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61847
Language: other
Appears in Collections:IS - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : HealthDL - Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớn.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.