Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61848
Title: Một số phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục đại học
Authors: Phạm, Hương Trang
Keywords: Phương pháp giảng dạy hiện đại;Giáo dục đại học
Issue Date: 2017
Publisher: Tạp chí Kinih tế và Dự báo
Abstract: Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nên kinh tế tri thức, do đó việc xây dựng đội ngũ tri thức đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của đào tạo đại học. Tuy nhiên hiện nay, phương pháp giảng dạy truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến tại hầu hết các trường đại học tại Việt Nam và không đáp ứng được yêu cầu ngày càng phong phú và khắt khe của thời đại mới. bài viết sẽ giới thiệu một số phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, từ đó kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đại học trong nước.
Description: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 15, tháng 5/2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61848
ISSN: 0866-7120
Language: other
Appears in Collections:IS - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Một số phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục đại học.pdf
  • Description : 
  • Size : 247.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.