Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61867
Title: Nghiên cứu xây dựng thật toán tối ưu hoá diện tích chịu lực của cột chống trong thi sàn bằng tổ hợp sàn bằng đà giáo ván khuôn
Authors: Từ, Sỹ Quân
Nguyễn, Quang Thuận
Nguyễn, Hải Thanh
Keywords: Thuật toán tối ưu hoá;cột chống;ván khuôn;hệ đà giáo;Peri Skydeck;Harsco Superdeck;Fuvi Honey S
Issue Date: 2017-01-16
Publisher: Tạp chí Khoc học Công nghệ
Abstract: Việc tối ưu hoá số lượng thiết bị trong công tác thi công có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt khi khối lượng thi công lớn, vị trí thi công nằm xa bãi tập kết, làm tăng giá thành vận chuyển, tăng số giờ thao tác của công nhân. Để thi công một ô sàn có rất nhiều phương án lắp đặt thiết bị. Việc lựa chọn thiết bị đôi khi khó khăn, do phụ thuộc nhiều yếu tố như: đặc điểm hình học của ô sàn, thói quen thi công, số lượng dầm và cột chống sẵn có dưới bãi tập kết, năng lực tài chính của nhà đầu tư, yêu cầu về chất lượng và tiến độ...Cho nên việc phát triển một thuật toán là hết sức cần thiết và tiện dụng, xét trên phương diện kỹ thuật cũng như kinh tế. Nhờ đó, ta có thể liệt kê tất cả các giải pháp và chỉ ra giải pháp tối ưu trong từng trường hợp. Nhằm đơn giản hoá điều này, thuật toán giới thiệu trong bài báo sẽ cho phép liệt kê, phân tích và đưa ra đánh giá về các phương án trên cơ sở thoả mãn yêu cầu kỹ thuật (số lượng dầm chính, dầm phụ, cột chống, tổng khối lượng thiết bị) đồng thời giảm thiểu chi phí thi công cho nhà thầu.
Description: Tạp chí Khoa học công nghệ, Số 32 tháng 01/2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61867
Appears in Collections:IS - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu xây dựng thuật toán tối ưu hoá diện tích chịu lực của cột chông trong thi công sàn bằng tổ hợp dà giáo ván khuân.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.