Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62028
Title: Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín : Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101
Authors: Nguyễn Trung Kiên
Keywords: Thanh toán quốc tế;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: - Luận văn đã khái quát những vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế: Những khái niệm liên quan đến thanh toán quốc tế tại NHTM; các nhân tố ảnh hưởng, ... - Tìm hiểu thực tiễn hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế, công tác phát triển hoạt động TTQT, những thành công, hạn chế và nguyên nhân; - Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank, tác giả xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động TTQT tại Sacombank
Description: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62028
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008933.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.