Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62029
Title: Phát triển dịch vụ logistics trong giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101
Authors: Nguyễn Thị Hà Ly
Keywords: Hậu cần kinh doanh;Xuất khẩu;Nhập khâu;Quan hệ kinh tế quốc tế;Thương mại quốc tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: (1) Phân tích các khái niệm khác nhau về logistics và đưa ra khái niệm tổng quát nhất, bao trùm nhất, thể hiện được bản chất của hoạt động logistics. Đồng thời đề tài cũng đã phân tích và làm rõ các đặc điểm, vai trò và phân loại các hình thức logistics để mang lại cho người đọc cái nhìn rõ ràng nhất về hoạt động logistics. (2) Bên cạnh đó đề tài còn nêu rõ được mối liên hệ giữa hoạt động logistics và hoạt động giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngoại thương. Trên cơ sở đó chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của logistics, nội dung phát triển logistics để làm cơ sở hoạch định các chiến lược phù hợp. (3) Đề tài đã cố gắng đi sâu tìm hiểu thực trạng phát triển dịch vụ logistics tại hai quốc gia châu Á là Singapore và Nhật Bản, để rút ra kinh nghiệm cho việc áp dụng và phát triển dich vụ này tại Việt Nam. (4) Trên cơ sở tìm hiểu bức tranh tổng quát của ngành logistics Việt Nam từ sau năm 2007 đến nay, đề tài đã trình bày được cái nhìn chung nhất về sự phát triển của dịch vụ logistics tại Việt Nam, những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại, những cơ hội tiềm ẩn và thách thức mà Việt Nam phải đối mặt, trên cơ sở đó nêu rõ các định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam trong tương lai. (5) Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ logistics trong giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu dựa vào khung lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ logistics đã được trình bày ở phần cơ sở lý luận, kết hợp cùng bài học kinh nghiệm của Singapore và Nhật Bản qua phần đánh giá ở chương 3, trên cơ sở thực tiễn phát triển của dịch vụ logistics tại Việt Nam và định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam.
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62029
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008934.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.