Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62031
Title: Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101
Authors: Trần Văn Long
Keywords: Thanh toán quốc tế;Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng quốc tế;Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: Đưa ra tổng quan về rủi ro trong hoạt động TTQT, những nguyên nhân gây ra và hậu quả của những loại rủi ro này. Phân tích tình hình rủi ro TTQT tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc, đi sâu phân tích những tình huống thực tiễn. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các rủi ro và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế các rủi ro này.
Description: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62031
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008936.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.