Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62037
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Bùi Mạnh Cường
Keywords: Tín dụng Quản lý rủi ro;Tài chính;Doanh nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: Với mục tiêu phòng ngừa và hạn chế RRTD, luận văn đã xây dựng một khung lý thuyết cơ bản cho Quản trị RRTD đồng thời luận văn cũng đi sâu phân tích tình hình thực tế về hoạt động tín dụng tại Home Credit Việt Nam, việc tổ chức quản trị RRTD tại Home Credit Việt Nam để từ đó thấy được những thành tựu trong việc kiểm soát RRTD tại đây cũng như những hạn chế mà Home Credit Việt Nam gặp phải về cơ cấu dư nợ tín dụng, về nhân lực, về giám sát tín dụng. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân gây ra RRTD tại Home Credit Việt Nam, tác giả đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả Quản trị RRTD như xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, cải tiến quy trình tín dụng, hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn Basel II … Đồng thời tác giả cũng đưa ra kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN thực hiện những giải pháp nhằm hỗ trợ các TCTD trong hoạt động quản trị rủi ro, như hoàn thiện khung pháp lý, minh bạch hóa thông tin, hoàn thiện trung tâm thông tin tín dụng của NHNN.
Description: 114 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62037
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008939.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.