Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62050
Title: Phương pháp và kinh nghiệm tuyên truyền, giới thiệu sách trong thư viện trường học
Authors: Lê Thị Chinh ; Lê Thị Thanh Hồng ... [et al.]
Keywords: Thư viện trường học;Tuyên truyền;Điểm sách
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Giáo dục
Description: 211 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62050
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02030000440.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.