Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62067
Title: Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
Authors: Phạm Viết Vượng
Keywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHSP
Description: 317 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62067
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G2_30070.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.