Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Viết Vượng-
dc.date.accessioned2018-06-13T04:01:46Z-
dc.date.available2018-06-13T04:01:46Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62067-
dc.description317 tr.en_US
dc.publisherH. : ĐHSPen_US
dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.titleQuản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạoen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội


 • V_G2_30070.pdf
  • Size : 7,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm Viết Vượng-
  dc.date.accessioned2018-06-13T04:01:46Z-
  dc.date.available2018-06-13T04:01:46Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62067-
  dc.description317 tr.en_US
  dc.publisherH. : ĐHSPen_US
  dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
  dc.subjectGiáo dụcen_US
  dc.titleQuản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạoen_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội


 • V_G2_30070.pdf
  • Size : 7,8 MB

  • Format : Adobe PDF