Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62073
Title: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học công lập Việt Nam
Authors: Nguyễn Thu Hương
Keywords: cơ chế quản lý tài chính;đào tạo chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQG HN
Description: 275 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62073
Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00080000355.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.