Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLưu Minh Văn-
dc.date.accessioned2018-06-13T04:17:03Z-
dc.date.available2018-06-13T04:17:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62075-
dc.description432 tr.en_US
dc.publisherH. : ĐHQG HNen_US
dc.subjectLịch sửen_US
dc.subjectHọc thuyết chính trịen_US
dc.subjectGiáo trìnhen_US
dc.titleGiáo trình lịch sử học thuyết chính trịen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội


 • 00080000361.pdf
  • Size : 11,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorLưu Minh Văn-
  dc.date.accessioned2018-06-13T04:17:03Z-
  dc.date.available2018-06-13T04:17:03Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62075-
  dc.description432 tr.en_US
  dc.publisherH. : ĐHQG HNen_US
  dc.subjectLịch sửen_US
  dc.subjectHọc thuyết chính trịen_US
  dc.subjectGiáo trìnhen_US
  dc.titleGiáo trình lịch sử học thuyết chính trịen_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội


 • 00080000361.pdf
  • Size : 11,05 MB

  • Format : Adobe PDF